K+  K-      A  A  A
Rodzaj wyszukiwanych wizyt:

Dodatkowe miejsca na wizytę dostępne są w rejestracji telefonicznej pod numerami: ogólny - 713067600 , do dr hab. n.med. Tomasza Fuchsa - 713067606